A rendszerváltás programja (1989)

Elfogadta a Szabad Demokraták Szövetségének közgyűlése, 1989. március 19., április 16., a budapesti Corvin filmszínházban

A teljes szöveg letölthető: innen

Szerkesztők: Magyar Bálint és Pető Iván;
közreműködők: Eörsi János, Hann Endre, Kardos András

A Szabad Demokraták Szövetsége pártszerűen működő országos politikai szervezet, s mint ilyen nem egyes társadalmi csoportok, rétegek érdekeit kívánja képviselni, hanem az egész társadalom számára kíván programot adni. E program túllép a továbbfejlesztés, a reform, a kibontakozás, a megújulás sokat hallott igényén, a

BÉKÉS RENDSZERVÁLTÁST

tűzi ki célul. A többpártrendszeren alapuló parlamentáris demokrácia és a magántulajdonra épülő, a tulajdonformák szabadságát biztosító gazdasági rendszer megteremtéséhez ugyanis nem elegendő a jelenlegi viszonyok "megújítása".

Az SZDSZ, egyértelmű értékek alapján, elvi politikát folytat. Nem tűzi zászlajára a politikai és szociális demagógia olcsó jelszavait, programja súlyát és komolyságát az adja, hogy

M E G V A L Ó S Í T H A T Ó.

Politikai szervezetek vagy akcióprogramot készítenek, amely közvetlenül cselekvésre fordítható választ keres az aktuális problémákra, vagy programnyilatkozatot, amely általános elveket rögzít. Az SZDSZ a jelen helyzetben nem érheti be azzal, hogy csak a napi gondoktól előkelő távolságot tartó elveket fogalmazzon meg, de azzal sem, hogy rövid idő alatt elévülő akcióprogramot, választási jelszavakat kínáljon a társadalomnak.

Az SZDSZ programja négy - részben egymástól független, de közös értékekre és elvekre épülő - elemből áll.

Az ELVI NYILATKOZAT, amelyet az 1988. november 13-i alakuló közgyűlés fogadott el, a szövetség 1egtágabban vett céljait jelöli ki alapvető értékek és az ezeket hordozó hagyományok összegzésével.

A program e1ső része, a jelen viszonyaiból is kibontható értékeink megvalósulása felé mutató TÁRSADALOM MŰKÖDÉSI ELVEI-t írja le. A HOGYAN INDULJUNK EL? című rész a békés rendszerváltás lehetséges technikáit, az elengedhetetlenül szükséges kompromisszumok indokait és határait tartalmazza.

A különböző témaköröket felölelő PROGRAMTÉZISEK elveinkre épülve, aktuális kérdésekben fogalmaznak meg kívánalmakat és megoldásokat.

További programtézisek kidolgozására egyéneknek és önszerveződő csoportoknak szabad tér nyílik, jelentkezésüket várjuk, hisz tudjuk, fontos és égető kérdésekre, már ismertekre és újonnan felmerülőkre kell még választ adnunk.

Az SZDSZ programja tehát nincs lezárva.

A program szerzői, szerkesztői:
Andor Mihály, szociológus, Művelődéskutató Intézet
Bauer Tamás közgazdász, MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Bessenyei István, szociológus, Oktatáskutató Intézet
Bruszt László, szociológus, MTA Szociológiai Kutató Intézet
Eörsi János, közgazdász, Szövetkezeti Kutató Intézet
Fazekas Károly, közgazdász, MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Fényi Tibor, szociológus, Művelődéskutató Intézet
Gaál Gyula, közgazdász, Pénzügykutató Rt.
Göncz Árpád, műfordító, író
Greskovics Béla, közgazdász, KOPINT - DATORG
Hack Péter, jogász, ELTE, ÁJK, Büntetőeljárásjogi Tanszék
Halász Gábor, szociológus, Oktatáskutató Intézet
Hann Endre, pszichológus, Magyar Közvéleménykutató Intézet
Havas Gábor, szociológus, Művelődéskutató Intézet
Iványi Gábor, lelkész
Juhász Pál, közgazdász, Pénzügykutató Rt.
Kardos András, kritikus, MTA Lukács Archívum
Kertesi Gábor, közgazdász, MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Kovács András, filozófus,
Köllő János, közgazdász, MTA, Közgazdaságtudományi Intézet
Kőszeg Ferenc, tanár, a BESZÉLŐ szerkesztője
Laki Mihály, közgazdász, Szövetkezeti Kutató Intézet
Liskó Ilona, szociológus, Oktatáskutató Intézet
Litván György, történész, MTA Történettudományi Intézet
Lukács Péter, szociológus, Oktatáskutató Intézet
Magyar Bálint, szociológus, Pénzügykutató Rt.
Major Iván, közgazdász, MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Mérey Zsolt, főiskolai docens, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola
Mészáros István, ügyvéd
Németh Sándor, lelkész
Pap Mária, fordító
Pető Iván, történész, Új Magyar Központi Levéltár
Révész Sándor, szociológus, Pécsi Jannus P. Tudományegyetem
Sáska Géza, szociológus, Országos Pedagógiai Intézet
Solt Ottilia, szociológus, a BESZÉLŐ szerkesztője
Soós Károly Attila, közgazdász, MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Szabó Miklós, történész, MTA Történettudományi Intézet
Szalai Júlia, szociológus, MTA Szociológiai Kutató Intézet
Tamás Gáspár Miklós, filozófus
Tardos Márton, közgazdász, Pénzügykutató Rt.
Tölgyessy Péter, jogász, MTA, Állam- és Jogtudományi Intézet
Vargha János, biológus
Várhegyi Éva, közgazdász, Pénzügykutató Rt.
Várhegyi György, szociológus, Oktatáskutató Intézet
Zemplényi Ferenc, irodalomtörténész, ELTE BTK

                                                               © Rajk 2019